ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Χάψας Δημήτρης

Χάψας ΔημήτρηςΠτυχίο Ιατρικής: Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης 1982 - 1988.

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής: 1998

Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:

Cook County Hospital, Chicago, Illinois, USA.

UIC, University Hospital, Chicago, Illinois, USA.

Avτιπλοίαρχος ε.α.

Συγγραφέας: Πολλών επιστημονικών άρθρων και Βιβλίων

Μέλος Ιατρικών Εταιρειών:

  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής.
  • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής της Άκρας Χειρός.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελανώματος.
  • Μέλος της Αμερικάνικης Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής.
  • Από τον Μάρτιο του 2006 μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.