ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Διόρθωση του βαλανικού και πεϊκού υποσπαδία σε ένα στάδιο

Ελληνική Χειρουργική Τόμος 62, Τεύχος 2, 1990