ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Silicone Lymphadenopathy After Breast Augmentation: Case Reports, Review of the Literature, and Current Thoughts

Aesthetic Plastic Surgery
ISSN 0364-216X
DOI 10.1007/s00266-012-0025-9