ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

The distally based sural flap. A useful tool in the coverage of complex woulds of the distal third of shin and proximal foot

Hellenic Journal of Surgery 2011; 83:5