ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

The Role of Betadine Irrigation in Breast Augmentation

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, December 2007
Volume 120, Number 7 / Letters