ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Tram Flap Breast Reconstruction and Weight Fluctuations: It is Alive!

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, August 2003
Vol. 112, No. 7 / CORRESPONDENCE