ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Aesthetic Reconstruction of the Tuberous Breast Deformity

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, June 2004
Vol. 113, No. 7 / CORRESPONDENCE