ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Aesthetic Reconstruction of the Tuberous Breast Deformity

Apostolos D. Mandrekas, M.D., George J. Zambacos, M.D., Anastasios Anastasopoulos, M.D., Dimitrios Hapsas, M.D., Nektaria Lambrinaki, M.D., and Lydia Ioannidou-Mouzaka, M.D.
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, September 15, 2003
Vol. 112, No. 4
DOI: 10.1097/01.PRS.0000076502.37081.28