ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Aesthetic Reconstruction of the Tuberous Breast Deformity (discussion)

Discussion by Scott L. Spear, M.D., and Jason C. Ganz, M.D. American Society of Plastic Surgeons
DOI: 10.1097/01.PRS.0000076501.80205.5D