ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Preoperative Infiltration With Lidocaine and Epinephrine for Breast Reduction