ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Complication Rates in Inferior Pedicle Reduction Mammaplasty

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, July 2006
Volume 118, Number 1 / Letters and Viewpoints