ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Cyst Formation after Fat Injection

Apostolos D. Mandrekas, M.D., George J. Zambacos, M.D., Chris Kittas, M.D.