ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Epinephrine Use in the Fingers

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, October 2007
Volume 120, Number 5 / Letters