ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Aesthetic Reconstruction of the tuberous breast deformity. A 10-year experience

Apostolos D. Mandrekas and George J. Zambacos
Aesthetic Surgery Journal 2010 30: 680
DOI: 10.1177/1090820X10383397