ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Άρθρα σχετικά με την πλαστική χειρουργική

Επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις από τους πλαστικούς χειρούργους του Άρτιον Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής.

Apostolos D. Mandrekas and George J. Zambacos Aesthetic Surgery Journal 2010 30: 680 DOI: 10.1177/1090820X10383397
George J. Zambacos, Csaba Molnar & Apostolos D. Mandrekas Aesthetic Plastic Surgery ISSN 0364-216X DOI 10.1007/s00266-012-0025-9
Apostolos D. Mandrekas, M.D., George J. Zambacos, M.D., Chris Kittas, M.D.
Letters and Viewpoints Plastic and Reconstructive Surgery • June 2007 Volume 119, Number 7
Discussion by Scott L. Spear, M.D., and Jason C. Ganz, M.D. American Society of Plastic Surgeons DOI: 10.1097/01.PRS.0000076501.80205.5D
Apostolos D. Mandrekas, M.D., George J. Zambacos, M.D., Anastasios Anastasopoulos, M.D., Dimitrios Hapsas, M.D., Nektaria Lambrinaki, M.D., and Lydia Ioannidou-Mouzaka, M.D. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, September 15, 2003 Vol. 112, No. 4 DOI: 10.1097/01.PRS.0000076502.37081.28
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, June 2004 Vol. 113, No. 7 / CORRESPONDENCE
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, December 2003 Vol. 112, No. 7 / CORRESPONDENCE
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, August 2003 Vol. 112, No. 7 / CORRESPONDENCE
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, July 2006 Volume 118, Number 1 / Letters and Viewpoints
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, December 2006 Volume 118, Number 7 / Letters and Viewpoints
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, October 2007 Volume 120, Number 5 / Letters
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, December 2007 Volume 120, Number 7 / Letters
Aesthetic Plastic Surgery ISSN 0364-216X DOI 10.1007/s00266-012-0025-9
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, May 2010 Volume 125, Number 5 / Letters
Ελληνική Χειρουργική Τόμος 62, Τεύχος 2, 1990