ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Ρινοπλαστική

Γενικά

Η μύτη (ρις στα αρχαία ελληνικά) είναι το πιο προβεβλημένο στοιχείο του προσώπου. Πολλές φορές η μύτη είναι μεγαλύτερη του φυσιολογικού ή μπορεί να έχει κάποια δυσμορφία ή ασυμμετρία, είτε συγγενώς είτε ως συνέπεια τραυματισμού, ή μπορεί να παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα με αποτέλεσμα δυσκολία κατά την αναπνοή.

Η ρινοπλαστική είναι μία από τις πιο συνηθισμένες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα για να επιτευχθεί η επιθυμητή συμμετρία στο πρόσωπο βελτιώνοντας το μέγεθος ή το σχήμα της.

Ανάρρωση

Ανάρρωση μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση συνήθως δεν υπάρχει πόνος, παρά μόνο ίσως κάποια δυσφορία στην αναπνοή και παρουσιάζονται μελανιές, κυρίως γύρω από την περιοχή των ματιών. Για τις πρώτες 5-7 ημέρες τοποθετείται νάρθηκας, ο οποίος αφαιρείται και οι μελανιές υποχωρούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Όταν θα αφαιρεθεί ό νάρθηκας, και οι μελανιές στο πρόσωπό σας θα έχουν απαλειφθεί, μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Φυσικά αν δεν έχετε πρόβλημα με την εικόνα σας, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τις δραστηριότητές σας μετά από 2 ημέρες.

Αποτελέσματα

Καθοριστική σημασία για την επιτυχή έκβαση της ρινοπλαστικής έχει η σωστή ανάλυση του (αισθητικού ή λειτουργικού) προβλήματος, ώστε ο πλαστικός χειρουργός να εντοπίσει σε ποιο ή ποια σημεία χρειάζεται να επέμβει.

Η ρινοπλαστική βελτιώνει αισθητά τη συνολική εικόνα του προσώπου ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του κάθε ατόμου που θα προβεί στην επέμβαση.

Πριν & Μετά

Φωτογραφίες από πριν και μετά

Ρινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετάΡινοπλαστική πριν και μετά